Formuláře pro vyúčtování dotací MŠMT

Na webu byly dnes zveřejněny formuláře pro vyúčtování dotací z MŠMT na volný čas dětí a mládeže.

Jen pro připomenutí termíny a způsob vyúčtování:

Vzdělávání vedoucích – OSH posílá přímo na dotace@dh.cz, nejpozději do 20. 11. 2019
Provozní náklady OSH a KSH – zasílá se přímo na dotace@dh.cz, nejpozději do 30. 11. 2019
MTZ SDH – okresy zasílají na svá KSH dle jejich pokynů, KSH zašle sumář za kraj nejpozději do 30. 11. 2019
Volnočasové aktivity – okresy zasílají na svá KSH dle jejich pokynů, KSH zašle sumář za kraj nejpozději do 30. 11. 2019
Mzdy – OSH posílá přímo na dotace@dh.cz, nejpozději do 10. 1. 2020

Zároveň připomínáme termín pro zaslání Oznámení o čerpání dotace v rámci OSH/KSH, oznámení je třeba zaslat nejpozději do 30. 9. 2019.

Organizační zabezpečení krajského kola v požárním sportu mužů a žen v roce 2019

Pořadatel: Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a OSH Ústí nad Orlicí
Termín konání: 23.červen 2019
Místo konání: Sportovní stadion Lanškroun
Kategorie: muži, ženy

Soutěž bude probíhat podle Směrnic hasičských soutěží vydaných SH ČMS a schválených VV SH ČMS dne 1.1.2012 v platném znění včetně všech platných dodatků.

Vyplněné přihlášky včetně rozpisu závodníků na jednotlivé disciplíny doručí každé družstvo oprávněné k postupu do krajského kola v požárním sportu nejpozději do 17. června 2019 do 24.00 hodin na KSH PARDUBICE!

Organizační zabezpečení