Organizační zabezpečení krajského kola v požárním sportu mužů a žen v roce 2019

Pořadatel: Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a OSH Ústí nad Orlicí
Termín konání: 23.červen 2019
Místo konání: Sportovní stadion Lanškroun
Kategorie: muži, ženy

Soutěž bude probíhat podle Směrnic hasičských soutěží vydaných SH ČMS a schválených VV SH ČMS dne 1.1.2012 v platném znění včetně všech platných dodatků.

Vyplněné přihlášky včetně rozpisu závodníků na jednotlivé disciplíny doručí každé družstvo oprávněné k postupu do krajského kola v požárním sportu nejpozději do 17. června 2019 do 24.00 hodin na KSH PARDUBICE!

Organizační zabezpečení

Napsat komentář