Hasiči v Pusté Kamenici mají úspěšnou přípravku

Sbor dobrovolných hasičů Pustá Kamenice, který byl založen v roce 1894, má v současnosti 85 členů. Z toho 35 členů jsou děti a mládež do 18 let. Prací s mládeží se zabývá dlouhodobě s různou intenzitou a s různým počtem dětí a mládeže. Po úspěšných 80. – 90. letech přišlo období krize, které byla ovlivněno nízkým počtem dětí nejen ve zdejším sboru, ale také v celé obci. V současnosti je činnost v této oblasti opět na rozkvětu, a to nejen díky početným ročníkům dětí, ale i zájmu vedoucích.

V roce 2015 se vedoucí mladých hasičů rozhodli, že využijí vzrůstajícího počtu dětí v obci a osloví rodiče všech dětí již od 3 let. Zájem byl obrovský, zejména u dětí z mateřské školy, a tak vznikla přípravka o počtu 15 dětí ve věku 3 – 6 let, což byla téměř celá mateřská škola. V současnosti přípravku navštěvuje 12 dětí, které se pravidelně každý pátek scházejí na hasičském kroužku a pilně se připravují na činnost v kolektivu mladých hasičů. Zdokonalují své pohybové schopnosti a dovednosti, znalosti z oblasti požárnické všestrannosti a připravují se na budoucí účast na soutěžích v nejrůznějších disciplínách požárního sportu. V roce 2016 se jako jediná přípravka okresu Svitavy zúčastnila se dvěma družstvy okresního kola hry Plamen, které se konalo v Moravské Třebové. Všem přítomným předvedly, že bez problémů zvládnou požární útok i štafetu 4x60m. Na podzimním kole hry Plamen v Mladějově děti z přípravky zastoupily své starší nemocné kamarády a postavily se na start v kategorii mladších (6 – 11let). Byla to jediná hlídka téměř celá složená z předškolních dětí. I přestože se v této soutěži poměřovaly s mnohem staršími a zkušenějšími kolegy, jejich výkon, znalosti a dovednosti překvapily nejen vedoucí, ale také rozhodčí jednotlivých disciplín. I mimo tyto soutěže děti nezahálely. Předvedly své dovednosti při několika společenských událostech, zúčastnily se výletu do Jihlavského Robinsonu a nacvičily divadelní představení, které předvedly na výroční schůzi SDH.

Vzhledem k tomu, že přípravka hasičů z Pusté Kamenice je jedinou přípravkou v našem okrese, neexistuje zde žádná soutěž, či přehlídka, kde by se děti mohly poměřovat se stejně starými soupeři. Vedoucí dětí se proto rozhodli přihlásit dvě 5 členná družstva na soutěž přípravek s názvem Kostěnické hrátky s hasičátky, kterou pořádá již třetím rokem SDH Kostěnice (okres Pardubice). 4.2.2017 se tak do Kostěnic sjelo celkem 20 družstev přípravek ze všech okresů Pardubického kraje. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: motaní hadic na čas, štafeta se zapojováním hadic, poznávání značek technických prostředků a štafeta s překonáváním nejrůznějších překážek (tunel, žebřiny, bariéra, lavička, okno, zapojení hadice do rozdělovače, hod na cíl). Soutěž byla perfektně připravená a zorganizovaná do každičkého detailu, a tak všech 100 soutěžících zvládlo všechny disciplíny během 2 hodin! Za to organizátoři sklidili od vedoucích velký obdiv! Navíc nikdo ze zúčastněných dětí neodjížděl s prázdnou. SDH Pustá Kamenice doufala v co nejlepší výsledek, ale výsledky obou družstev jejich očekávání předčily. Mladší pětice (děti 3 -5let) získala krásné 13. místo ve stříbrném pásmu a odvezla si stříbrné medaile. Druhá pětice svým vedoucím udělala ještě větší radost, neboť celou soutěž vyhrála! Získala tak zlaté medaile a pohár pro vítěze. Všem svým budoucím soupeřům v požárním sportu tak daly jasně najevo, že s nimi musí do budoucna počítat! Patří jim velké poděkování za skvělou reprezentaci sboru, naší obce a také našeho okresu. Uvědomíme- li si, že v Kostěnicích soutěžily přípravky z celého kraje, mohou být hasiči v Pusté Kamenici hrdí na to, že právě oni mají tu nejlepší!
Pokud ještě někdo z hasičů váhá, zda začít pracovat s takto malými dětmi, hasiči z Pusté Kamenice jim vzkazují „Jděte do toho! Je to náročná práce, ale stojí za to!“

Mgr. Lenka Tomášková

Napsat komentář