Národní sportovní agentura vyhlásila novou výzvu 8/2020 – Provoz a údržba 2021

V této výzvě o dotaci lze žádat o finanční prostředky především na :
– energie související s provozem sportovního zařízení za období podpory
– nájemné hrazené provozovatelem za pronájem sportovního zařízení za období podpory
– nájemné hrazené provozovatelem za pronájem věcí movitých souvisejících s provozem sportovního zařízení za období podpory,
– pohonné hmoty související s provozem sportovního zařízení za období podpory (např. sekání trávy, válcování pozemku, odhrnování sněhu atd.)
– spotřební materiál, včetně hygienických prostředků, související s provozem sportovního zařízení za období podpory
– pojistné související se sportovním zařízením za období podpory

Jedná se o náklady, které vzniknou v roce 2021.
Podmínkou je, aby žadatel byl evidován v Rejstříku sportovců, včetně jeho sportovního zařízení (např. cvičiště pro hasičský sport).
Výzva žádostem je otevřena od 23.11.2020 do 14.12.2020.

Vyzva_8_2020_PaU_2021

Napsat komentář