Nová pojistka ČOV pro sportovce SH ČMS od 18. let věku

Sdružení hasičů se připojilo k pojistné smlouvě pro úraz uzavřené pro sportovce přes Český olympijský výbor (ČOV), který uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s., č. smlouvy 1310001770. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice.

Pro SH ČMS se smlouva začala vztahovat až po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě tj. dnem 28. 2. 2019. Úrazy, které nastaly po této době a ještě jste je nenahlásili HVP, a.s. tak je můžete hlásit na Pojišťovnu VZP, a.s..

Úrazové pojištění sportovců SH ČMS od 18. let platné od 1. 1. 2020 u Pojišťovny VZP, a.s.

Vše najdene na https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sport-od-18-let-veku

POJIŠTĚNÉ OSOBY

Nové pojištění se týká členů všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky tedy i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočných spolků. Pojištění se dále vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, náborové i propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění je platné po celém světě.

To vše znamená že od 1. 1. 2020 nebude HVP, a.s. úrazy členů SH ČMS, které se staly od tohoto data při přípravě a aktivní účasti na sportovních a tělovýchovných akcích odškodňovat.

Pojistna_smlouva_c._1310001770 Dodatek_c._1_k_pojistne_smlouve__c.1310001770 Rozsah_urazoveho_pojisteni_smlouvy_c.1310001770 Pojistne_podminky_uraz_COV_2018 Pojistne_podminky_uraz_COV_2018 Urazove_pojisteni__sportovcu_od_18._let_platne_od_1.1._2020 Oznameni_skodni_udalosti_kolektivni_urazove_pojisteni

Napsat komentář