Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2023

Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva OSH (Chrudim, Svitavy, Pardubice, Ústí nad Orlicí) vydává metodiku pro účast ve 49. ročníku soutěže.

Výtvarná, literární a digitálně-technologická (dále jen DT) soutěž POODM má dlouholetou tradici, s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku.

Propozice POODM 2023

 

Napsat komentář