Rady od hasičů – jak zabezpečit byt nebo dům před odjezdem na dovolenou

Prázdniny jsou obdobím, kdy nejčastěji vyrážíme na dovolenou a ze svých domovů se
vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout na
základní pravidla požární bezpečnosti, abychom se opravdu mohli v klidu těšit z letní pohody
a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku.

Proto je zde několik rad od hasičů pro všechny, kteří odjíždějí na prázdniny a letní dovolené.

Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny tepelné spotřebiče,
zda nezůstal zapnutý sporák nebo žehlička.
Pokud může vyprázdnit i ledničku a mrazák, od kterých také hrozí riziko požárů, je nejlepší
centrální vypnutí elektrického proudu.
Při odchodu zhasněte všechna světla.
Doporučujeme také odpojit televizor od antény.
Zavřete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký déšť může způsobit škody
nejen uvnitř vašeho bytu, ale může dojít k protečení vody i k sousedům pod vámi. Prudký
poryv větru může způsobit i rozbití skla v okně a padající střepy mohou zranit někoho před
domem.
Kolem domu upevněte volně ležící předměty (truhlíky, zahradní nábytek, kusy plechu apod.),
při silném větru by mohly odletět a ohrožovat okolí.
Pro případ, že by došlo například k prasknutí vodovodní nebo odpadní trubky, je vždy dobré
domluvit se s někým ze sousedů a nechat u nich rezervní klíče. Hasiči se dostanou všude,
ale oprava dveří také není zadarmo.
Nechejte na sebe telefonické spojení, buď u sousedů, nebo v bytě, například na ledničce.

Statisticky nejčastěji se na vzniku požárů podílí lidská nedbalost, zanedbání bezpečnostních
pravidel, kouření, zakládání ohňů v přírodě. V domech nebo bytech jde nejčastěji o technické
závady, často právě na topidlech nebo elektrospotřebičích. Nebezpečná je hra dětí se
zápalkami. Zejména o prázdninách je taková hra častou příčinou požárů stohů slámy nebo
sena, ale i hospodářských nebo obytných budov. Děti nemohou posoudit následky svého
jednání a dospělí jsou ze zákona povinni dbát, aby jejich děti svým jednáním nezpůsobily
požár.
por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Napsat komentář