Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Všichni vnímáme současný stav nejen v České republice, ale i mimo ni. Vzhledem k nařízením vlády, ale především ochrany zdravý nás všech jsou veškeré shromáždění, setkání a soutěže hasičů odloženy. To znamená, že setkání ZH se přesouvá , bez stanovení termínu. Uvidíme, jak bude dál.
Nicméně se pomalu připravujme a připravujte na pomoc dobrovolnických skupin v místech, kde bude nouze nejvyšší. (nemocnice, sociální služby, domovy důchodců a pod.)
Jsem přesvědčen, že dobrovolní hasiči v případě potřeby opět dokáží svoji připravenost a ochotu pomoci druhým. Zde se skutečně nejedná o jednotky, ale o dobrovolníky z řad členů Sborů dobrovolných hasičů.
Je samozřejmé, že i jednotky jsou připraveny s výpomocí, kde je třeba. Důkazem toho byly zásahy při nedávných povodních, rozvoz respirátorů do škol, požárech a jiných mimořádných událostech.
Vám všem dobrovolní hasiči Pardubického kraje úpřímně děkuji.
Starosty OSH prosím o tlumočení tohoto uznání a poděkování do jednotlivých SDH a samozřejmě všem našim hasičům.

Josef Bidmon
starosta KSH PaK

 

Napsat komentář