Vyhlášení dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2021

Rada Pardubického kraje schválila dne 18. 1. 2021 výzvy dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2021.

Schválené výzvy:

Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

  • Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže,
  • Program B2: Podpora handicapovaných sportovců,
  • Program B3: Podpora sportu pro všechny,
  • Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje,
  • Program B5: Podpora významných sportovních akcí,
  • Program F1: Podpora volnočasových aktivit.

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

  • Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Termín vyhlášení programu: 19. 1. 2021
Lhůta pro příjem žádostí: 20. 2. – 12. 3. 2021
Vyplněné formuláře žádosti o dotaci prosím posílejte v termínu pro příjem žádostí (rozhoduje razítko přijetí na podatelně Pardubického kraje, NE podání na poštu).

Ve výzvách dochází k řadě změn, které se týkají přijatelných žadatelů, ale i drobné změny v zaměření programu aj. Prosím přečtěte si podrobně výzvy a v případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Zároveň prosíme o řádné vyplnění žádostí a případné doložení povinných příloh.

Znění výzvy a formulář žádosti je případně i ke stažení na webových stránkách.

Pokud budete mít k vyhlášeným programům dotazy neváhejte nás kontaktovat, rády Vám poradíme.

Pověřené kontaktní osoby:

Tereza Ševčíková – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 697
e-mail: tereza.sevcikova@pardubickykraj.cz

Ing. Lebedová Lucie – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 212
e-mail: lucie.lebedova@pardubickykraj.cz

Pomoc s žádostí o dotaci Pardubického kraje, případně vyhotovení této žádosti nabízí také

Jindřich Groulík – SDH Osík u Litomyšle
tel.: 723827578
e-mail: jindrich.jindrich@centrum.cz

Napsat komentář