Vyhlášení okresního kola soutěže Požární ochrana dětí OSH Svitavy

Dne 6.5.2024 v odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže OSH Svitavy. V okrese Svitavy se soutěže zúčastnilo 236 dětí. Vyhlášení a předání cen probíhalo v Sále Zbrojnošů. Ocenění předávali paní Květuše Bogapovová, vedoucí krajské odborné rady prevence a pan Jan Soural starosta Okresního sdružení hasičů Svitavy. Dětem byly předány odměny, diplomy a gratulace ve všech kategoriích. Po předání cen byla pro děti a jejich doprovod připravena prohlídka Hradu Svojanov a to okruh ve sklepení, kde je vystaveno právo útrpné a modely hradů. Museli jsme všechny rozdělit do dvou skupin, kterých se ujali velice příjemní průvodci a prohlídku vedli, tak že byla zajímavá pro všechny účastníky. Děti si mohli vyzkoušet středověký meč se štítem a nasadit si přilbici. Po návratu ze sklepení si všichni mohli projít areál hradu a vystoupat na hlásku, ze které je nádhrný výhled na okolí hradu. Po prohlídce se všichni rozjeli ke svým domovům.

Obrovské poděkování zaměstnancům hradu za úžasnou atmosféru a nádhernou prohlídku. Poděkování patří i těm, kteří stáli v pozadí a pomohli s organizací vyhlášení a to panu Ladislavovi Khýrovi z SDH Staré Město u Mor. Třebové a panu Liborovi Smolíkovi z SDH Gruna, kteří jsou členy okresní odborné rady prevence OSH Svitavy.

Něco k historii hradu Svojanov:
Hrad Svojanov, který je částečnou zříceninou, patří k nejstarším královským hradům v této zemi. Nachází se uprostřed hlubokého lesa v krásném údolí řeky Křetínky. Jeho architektura zahrnuje unikátní směs gotického a impéria stylů. Zámek Svojanov založil roku 1224 královský purkrabí Svéslav z Bořitov. Král Přemysl Otakar II. pojmenoval hrad Fürstenberg. Hlavním úkolem zámku byla ochrana obchodní trasy Trstěnice. K hradu patřilo vnitřní nádvoří chráněné až 8 metrů silnými opevněními a podobně silná vnější stěna starého paláce. Šedesáti metrů vysoká strážní věž sloužila jako poslední útočiště pro obránce. Po smrti krále Přemysla přešel hrad do vlastnictví královy vdovy Kunhuty. Zámek později vlastnili páni Boskovic, kteří vybudovali důmyslný systém pozdně gotických opevnění se sedmi baštami a panošským domem. Dům panošů se zachoval ve svém autentickém stavu. Pánové z Trčky von Leipa postavili na místě původního opevnění nový renesanční palác zdobený sgraffitem. Dnes je to ruina. Majitelé hradu se často měnili. V roce 1879 poslední soukromý majitel ozdobil interiéry paláce malbami v pozdním impériu. Zámek dnes vlastní město Polička. Slouží jako místo pro kulturní akce. Návštěvníci mohou navštívit gotický sloupový sál, výstavu o historii zámku, kuchyni, spíži, gotické sklepy nebo mučírnu.

Jan Bidmon
Vedoucí okresní odborné rady prevence OSH Svitavy

 

Napsat komentář