Vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí – krajské kolo

V neděli 21. 5. 2023 patřila Mladějovská průmyslová železnice vítězům krajského kola soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023“.
Na desátou hodinu se sjeli do areálu Mladějovské průmyslové železnice vítězové z 15 kategorií soutěže „PO očima dětí a mládeže 2023“ z Pardubického kraje. V letošním roce se 49. ročníku této soutěže v Pardubickém kraji zúčastnilo 1948 dětí z 72 škol a 84 sborů dobrovolných hasičů.
Po úvodním přivítání následovalo předání cen v jednotlivých kategorií Mgr. Radko Martínkem za Pardubický kraj, Josefem Bidmonem, náměstkem starostky SH ČMS a starostou KSH Pardubického kraje a plk. Ing. Jaroslavem Čermákem za Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Diplomy a dárky nebyly jedinou odměnou pro vítěze této soutěže, ale následovala další odměna, a to jízda vlakem taženým parní lokomotivou do Nové Vsi k bývalému dolu „HUGO KAREL“, kde byla přiblížena historie těžby uhlí a lupku na Hřebečsku. Po návratu čekalo soutěžící a jejich doprovod v areálu Mladějovské průmyslové železnice malé občerstvení, v podobě opečení špekáčků u táboráku, a další prohlídka celého areálu s průvodcem.
Závěrem patří velké poděkování Krajskému sdružení hasičů Pardubického kraje, Pardubickému kraji a OSH Svitavy, kteří poskytli hodnotné ceny do soutěže a finanční příspěvek na tuto zdařilou akci. Další poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci tohoto vyhodnocení, a hlavně všem účastníkům, kteří se do soutěže zapojili.

Květuše Bogapovová
Vedoucí krajské odborné rady prevence KSH Pardubického kraje

Napsat komentář