Aktualizované směrnice hry Plamen a dorostu

Na www.dh.cz byly zveřejněny aktualizované směrnice hry Plamen a celoroční činnosti dorostu.

https://mladez.dh.cz/index.php/sportovni-cinnost/hra-plamen/1056-smernice-hry-plamen-platnost-od-1-9-2022
https://mladez.dh.cz/index.php/sportovni-cinnost/dorost/1057-smernice-pro-celorocni-cinnost-dorostu-sh-cms-platnost-od-1-9-2022

Tištěné směrnice budou zadány do výroby a vyrobeny by měly být do konce prázdnin. O předání tištěné podoby směrnic na OSH budeme informovat.

Napsat komentář