Vyhlášení výzev Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2020

Rada Pardubického kraje schválila dne 21. 10. 2019 výzvy dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2020.

Schválené výzvy:

Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže,
Program B2: Podpora handicapovaných sportovců,
Program B3: Podpora sportu pro všechny,
Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje,
Program B5: Podpora významných sportovních akcí,
Program F1: Podpora volnočasových aktivit.

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Termín vyhlášení programu: 22. 10. 2019
Lhůta pro příjem žádostí: 2. 1. – 31. 1. 2020
Vyplněné formuláře žádosti o dotaci prosím posílejte v termínu pro příjem žádostí (rozhoduje razítko přijetí na podatelně Pardubického kraje, NE podání na poštu).

Ve výzvách dochází k řadě změn, které se týkají přijatelných žadatelů, ale i drobné změny v zaměření programu aj. Prosím přečtěte si podrobně výzvy a v případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Zároveň prosíme o řádné vyplnění žádostí a případné doložení povinných příloh.

Znění výzvy a formulář žádosti Vám zasílám v příloze a je případně i ke stažení na webových stránkách (https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-probihajici-v-oblasti-cestovniho-ruchu-sportu-a-volnocas-aktivit/104546/). Pokud budete mít k vyhlášeným programům dotazy neváhejte nás s kolegyní kontaktovat, rády Vám poradíme.

Pověřené kontaktní osoby:

Ing. Renáta Johnová – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 337
e-mail: renata.johnova@pardubickykraj.cz

Napsat komentář