Žehnání praporu SDH Hrušová

V sobotu 21.8.2021 se po 125 letech opakovala na návsi v Hrušové historie a došlo zde k žehnání nového praporu sboru dobrovolných hasičů. SDH Hrušová vlastní historický prapor z roku 1896. Za dlouhou dobu jeho používání s přispěním nevhodného skladování během světových válek a minulého režimu je prapor poměrně opotřebován a poškozen. Oprava není možná (už jen z nedostatku dobových materiálů, které byly při výrobě použity). Proto se členové sboru rozhodli nechat vyrobit ke 140. výročí založení sboru zmenšenou repliku původního praporu. Původní prapor má rozměry 180 x 220 cm. Práce se ujala paní Milena Moravcová, která sboru vyrobila prapor dnes standardních rozměrů 150 x 100 cm na kterém jsou vyšity všechny motivy, které byly na původním praporu. Zástupci sboru převzali z rukou autorky prapor jíž v loňském roce, nicméně díky pandemií mohl být nový prapor do používání až nyní.

Slavnostního žehnání praporu se ujal litomyšlský probošt veledůstojný pán Zdeněk Mach, který požehnal prapor, pamětní stuhu a vyslovil modlitbu nejen za všechny hasiče, ale také přítomné hosty.

Slavnostního žehnání se zúčastnil za KSH Pardubice starosta Josef Bidmon, za OSH Ústí nad Orlicí starosta Mgr. Jan Růžička a jeho náměstek Jiří Sazima, který je také členem ústředního organizačního výboru SH-ČMS. Pozvání přijala autorka praporu paní Moravcová a zástupci okolních sborů s prapory.

Nejprve se uskutečnil průvod hasičů lipovou alejí k pomníku padlých, kde byl položen věnec k uctění památky hrušovských občanů – hasičů, kteří padli během 1. a 2. světové války, pak průvod pokračoval za doprovodu hudby (Choceňačka) před klubovnu SDH, kde na parketu proběhlo slavnostní žehnání. Po skončení slavnostní ceremonie, zaznění státní hymny následovala přehlídka hasičské techniky.

Napsat komentář