Dodatek ke smlouvě o pojištění

Dodatek se bezprostředně týká nejen oblasti represe, ale především oblasti ochrany obyvatelstva a potažmo i členů SDH, které je možné využít v rámci likvidace rozsáhlých mimořádných událostí. Zjednodušeně řečeno, v případě využití členů SDH k úkolům ochrany obyvatelstva, zajištění týlu, zajištění dalších činností, kdy poskytují osobní a věcnou pomoc. Jakožto i při činnostech dalších jenž jsou spojeny s pleněním občanské povinnosti s vědomím Velitele zásahu, starosty obce, nebo na jejich příkaz. Vztahují se na tyto členy SH ČMS naprosto stejná pravidla pro případné odškodnění jako na členy jednotek SDH obcí při plnění pojistné události v rámci HVP a.s.

Pojistná_smlouva_dodatek_2_č._0011-304-083_úraz

Skupiny_dobrovolníků_a_požární_hlídky_2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE PO SDH!

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS!

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti) , u trenérů vkládejte starší 18 let.

Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do

Pro usnadnění zápisu přikládáme zestručnělý manuál Jak na rejstřík sportu.

Vedení běžného účtu bez poplatku

Pro sbory dobrovolných hasičů je od roku 2020 možno založit běžný účet a to zcela bezplatně. To znamená, že se neplatí za vedení účtu, za jednotlivé položky, za výběry a podobně. Účet je zcela zdarma.

Zájemci o tento účet můžete kontaktovat :
Moneta Bank a.s., telefonní číslo 702168260, Ing. Morong Pavel – Pardubický kraj

Kurz rozhodčích instruktorů – nové kvalifikace

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska plánuje ve dnech 31. 1. až 2. 2. 2019 pořádat jeden kurz pro nové rozhodčí instruktory. Tento kurz je určen pro členy SH ČMS, kteří znají pravidla PS a aktivně vykonávají rozhodčího v PS nejméně po dobu 5. let.

Místo kurzu je Hotel Přibyslav – Husova 385, 582 22 Přibyslav

Kurz je limitován počtem uchazečů na 20 osob, k přihlášení do kurzu použijte přihlášku, kterou pošlete buď poštou na adresu SH ČMS Římská 45, 120 00 Praha 2 nebo na mail kolka@dh.cz.

Máte-li jakékoliv dotazy pište na kolka@dh.cz nebo volejte na 702 151 378.

Přihláška