Evropský fond – Technika pro integrovaný záchranný systém

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP

Seminář je rozdělen na dva bloky, a to podle typu žadatelů. První blok je určen pro potenciální  žadatele z řad obcí a druhý blok je určen pro ostatní potenciální žadatele (organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace a kraje). Níže přikládám odkaz na web, kde lze nalézt podrobné informace ke konání semináře, informace k následným seminářům, které jsou pořádány Centrem pro regionální rozvoj ČR a registrační formuláře.

Odkaz: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Seminare-pro-zadatele-k-19-vyzve-Technika-pro-integrovany-zachranny

Krajské školení rozhodčích

Dobrý den,

jako krajská rada mládeže jsme vyhodnotili a domluvili se na uspořádání krajského školení rozhodčích.

Přínos spatřujeme především v
– sjednocení pravidel v rámci kraje
– proškolení rozhodčí, kteří budou pozváni na krajská kola a budou pískat klíčové posty
– provedení již v únoru, aby diskutovaná témata se mohla probrat a dostat k dalším rozhodčím v rámci okresních školení před začátkem soutěží
– čímž tedy kapacitně zabezpečíme soutěže rozhodčími a zvýšíme i jejich odbornost

Chtěl bych už teď poděkovat lektorům školení, pardubické radě mládeže a SPŠCH, kteří pomáhají zabezpečit toto školení.

Děkuji
Jirka Čechlovský

Školení krajských rozhodčí (soubor .docx)

Český den proti rakovině
výsledky sbírky a PF 2016

Vážení přátelé – spolupracovníci Českého dne proti rakovině,

Ještě jednou Vám moc děkujeme za letošní podporu, přejeme klidné prožití vánočních svátků, po všech stránkách vydařený rok 2016 a budeme se těšit na další příjemnou spolupráci s Vámi!

Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha
s pozdravem

Jana Mauleová
603 546 116
jana.mauleova@arcadia.cz
Arcadia Praha, s.r.o.
U Nikolajky 5/833
150 00  Praha 5
www.denprotirakovine.cz
www.arcadia.cz

 

Výsledky a poděkování (soubor .pdf)

PF 2016

PF 2016

Vážené dámy, vážení pánové,

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Vám přeje krásné Vánoce a úspěšný rok 2016.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že na webových stránkách serveru www.sportovnilisty.cz se nyní objevuje zcela nová rubrika věnovaná hasičskému sportu. Informace z aktuálního dění a činnosti nejen dobrovolných hasičů jsou k dispozici na www.hasicskelisty.sportovnlisty.cz.

image001

 

Vyhlášení zkoušek odbornosti Hasič I. stupně

Dobrý den kolegyně a kolegové,

dne 11. 12. 2015 schválila Ústřední odborná rada represe vyhlášení zkoušek odbornost Hasič I. stupně. Zkoušky se budou konat dne 26. 2. 2016 od 16:00 hod v Hotelu Přibyslav.
Jménem vedoucího ÚORR vás žádám o rozšíření informace na SDH.

Děkuji a jsem s pozdravem Jan Aulický


Ing. Jan Aulický
ředitel Kanceláře SH ČMS
Římská 45, 121 07 Praha 2
tel.: 222 119 504
mob.: 606 690 376

Vyhlášení zkoušek Hasič I. stupně 2016 (soubor Adobe Reader)
Přihláška na zkoušky Hasič I. stupně 2016 (soubor MS Office Word)

Další upřesnění k Programu VIII

Dobrý den,

 

dne 9.11.2015 zveřejnilo MŠMT další část odpovědí na často kladené dotazy k Programu VIII. Tyto zveřejňujeme a v reakci na ně uvádíme dopřesnění, které se týká zejména bankovních účtů SDH respektive jejich dokladování.
Vše naleznete na www.dh.cz u článku k vyhlášení Programu VIII: http://bit.ly/1QdJkke (přímý odkaz na uvedený článek).
Prosím opět o předání této informace jednotlivým SDH.

 

S pozdravem Josef Orgoník…

Další info k Programu VIII

Dobrý den,

 

prosím o předání další informace: žadatelé o Program VIII stále sledují www.dh.cz, že se intenzivně řeší s MŠMT, zda oznámení o vedení účtu – Postkonko pro neziskový sektor Poštovní spořitelna) nahrazuje smlouvu nebo ne.
Pokud bude třeba doložit další náležitosti, budeme o tom ihned informovat prostřednictvím www.dh.cz.
Ať všechny sbory, které žádají – i ti, kdo už žádost odeslaly – sledují článek k Programu VIII na www.dh.cz. Je možné, že budou muset doložit další dokumenty.

 

S pozdravem Josef Orgoník…