Český den proti rakovině hledá spolupracovníky

Vážení přátelé – dobrovolní hasiči,
v únoru letošního roku jsme se na Vás obraceli s prosbou o předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha, jejímž je SH ČMS partnerem, všem organizacím ve Vašem okrese. Celá řada hasičských sdružení se nám k účasti na letošním ročníku Českého dne proti rakovině přihlásila a za jejich ochotu pomoci ve středu 13. května s prodejem kytiček jim předem moc děkujeme.
Vzhledem k tomu, že i dnes, necelé 3 týdny před sbírkou, nám na rozdíl o minulých let stále ještě nějaké kytičky zbývají, usilovně hledáme další dobrovolníky, kteří by byli ochotni s prodejem kvítků a rozdáváním letáčků s informacemi o prevenci nádorových onemocnění pomoci.
Obracíme se proto na Vás ještě jednou s prosbou o předání této informace všem sdružením ve Vašem okrese. V materiálech, které jsme Vám rozesílali v únoru, byla uvedena uzávěrka přihlášek v březnu, proto bychom byli rádi, kdybyste dali vědět Vašim členům, že i nyní se stále ještě mohou do akce zapojit. Zájemci se mohou hlásit na tel. 603 546 116 nebo e-mailu jana.mauleova@arcadia.cz.
Budeme upřímně vděční za každého další spolupracovníka z řad dobrovolných hasičů a předem Vám za předání informací směrem k Vaší členské základně moc děkujeme.

Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha
s přáním krásných jarních dní

Jana Mauleová (Kolářová)
603 546 116
jana.mauleova@arcadia.cz

Arcadia Praha, s.r.o.
U Nikolajky 5/833
150 00 Praha 5
www.denprotirakovine.cz
www.arcadia.cz