Stejnokrojový předpis

Dobrý den kolegyně a kolegové,

pro Vaší potřebu a pro přehlednost jak se nosí stejnokroj a používají stejnokrojové součástky byl vytvořen katalog, který řeší oblékání dobrovolných hasičů členů SH ČMS.

Katalog lze stáhnout na www.uloz.to pod heslem: SHCMS

https://uloz.to/!Nqc14aCk2RKT/obrazova-priloha-katalog-stejnokrojoveho-predpisu-sh-cms-pdf
https://uloz.to/!Uee0TvhxRPwY/stejnokrojovy-predpis-sh-cms-s-obrazovou-prilohou-pdf

Katalog bude veřejně přístupný i na stránkách www.dh.cz

S pozdravem Jan Aulický

Vyhlášení kurzu pro Garanty vzdělávání a přeškolení rozhodčích soutěží mládeže I. KS

Dobrý den,

 

na webových stránkách byly zveřejněny informace o školení pro obnovu nebo získání kvalifikace Garant vzdělávání vedoucích MH.
Veškeré podrobnosti naleznete včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde: http://bit.ly/2h9u8ZC
Prosím o předání této informace dále v rámci OSH.

Dále je zveřejněna informace o přeškolení rozhodčích I. KS z nové Směrnice hry Plamen, v článku naleznete i seznam rozhodčích, kteří dosud přeškoleni nebyli, prosím o předání. Další info na: http://bit.ly/2hc5OYC
(pokud jsme měl mailové adresy, tak jsem to na ně rozhodčím rovněž zaslal, ale určitě máte přesnější a aktuálnější kontakty).

 

Přeji pěkný den,
S pozdravem Josef Orgoník…

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V PROGRAMU Č. VIII.

V návaznosti na vyhlášení neinvestičních dotačních programů státní podpory sportu pro spolky na období 2017 – 2019 a z důvodu velkého množství zájemců, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodlužuje termín pro podávání žádostí v programu č. VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, který je zaměřen na systematickou podporu sportování dětí a mládeže do 15. 12. 2016, 24:00 hodin

Základní informace k Programu VIII. – 2017

Milí kolegové,
níže jsou ke stažení základní informace k Programu VIII. – 2017. Všechny přílohy v dokumentu zmíněné budou k dispozici na www.dh.cz.
Prosím o vaši spolupráci a distribuci informací směrem k SDH.
V roce 2017 mohou o tuto dotaci žádat SDH, která mají v době podání žádosti 12 a více členů do 18 let.

Informace budou samozřejmě zveřejněny i na www.dh.cz.

Velice vám děkuji za vaši vstřícnost a pomoc, bez které si administraci této dotace pro SDH vůbec neumím představit.
Informace zcela určitě nejsou dokonalé, snažila jsme se co nejvíce zjednodušit popis postupu při vyplňování žádosti do el. systému MŠMT, nicméně sama cítím, že pro některé kolegy v SDH mohou být i takto poměrně složité.
V případě dotazů jsem vám i starostům SDH či jiným zpracovatelům těchto žádostí samozřejmě k dispozici.

Pěkný víkend všem

Ing. Monika Němečková
náměstkyně starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Základní informace (soubor Word)

MŠMT – program č. 8 na roky 2017 – 2019

Hezký den,
posílám jednu čerstvou informaci o vypsané podpoře od MŠMT na podporu sportu.
V loňském roce jsme jako hasiči hojně využili program č. 8.
Pozor – nově je vypsané dotační období na 3 roky (2017-2019) a termín podání žádosti je do 30.11.2016 (tedy je na to jen 1 měsíc).
Žadatelem programu č. 8 mohou být organizace s minimálním počtem 12 aktivních členů mladších 18let (v loňském to byl počet 20 členů).
Neboť je to čerstvá informace, pokusíme se získat více informací a rad pro Vás, ale již nyní začněte pracovat a shánět nezbytné podklady k žádosti:
– založení účtu do systému pro sběr žádostí (http://is-sport.msmt.cz/)
 – výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce)
– potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíce)
– řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok.
– atd.
– plus rozmyslet na co budete žádat a sestavit rozpočet.
Bližší informace ke všem grantůmm (nejen č. 8) jsou nyní na stránkách MŚMT (http://www.msmt.cz/sport-1/ statni-podpora-sportu-na- obdobi-2017-2019)

 

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE STANOVEN NA 30. 11. 2016, tzn. do tohoto termínu musí být vloženy a uzavřeny žádosti v systému IS-SPORT a zároveň doručeny v listinné podobě poštou na adresu MŠMT (poštovní razítko musí mít datum nejpozději 30.11.2016).

Hasič převzal medaili hejtmana

V sobotu obdržel Medaili hejtmana Pardubického kraje, nejvyšší krajské vyznamenání, Emil Dušek, který více než 12 let působil jako starosta okresního sdružení dobrovolných hasičů v Ústí nad Orlicí.

„Od roku 1959 působí v různých pozicích a mezi dobrovolnými hasiči se jedná o velmi uznávaného odborníka, který se podílel na výchově mladých hasičů a tvorbě celostátní hry Plamen, ale také rozvoji mezinárodní spolupráce, za což byl také oceněn francouzským či německým hasičský vyznamenáním,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Dalšími dvěma medailemi ocenil významné reprezentanty kraje v požárním sportu.


Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/hasic-prevzal-medaili-hejtmana-20161004.html

Mladí hasiči ukončili sezonu v Mladějově

O popularitě celého setkání svědčí fakt, že se na něj jednotlivé sbory těší a hojná účast je toho důkazem. „Přijelo sedmdesát týmů, je to rekord, každý rok se to zvedá, nabývá to a soutěž si získává renomé. Loni jich zde bylo dvaašedesát,“ poznamenal starosta okresního sdružení dobrovolných hasičů Jan Soural. Za zmínku stojí i vzácná návštěva, která na fotbalové hřiště v Mladějově, kde se závody konají, dorazila. Ceny nejlepším zástupcům svitavského okresu, kteří reprezentovali i na mistrovství republiky, předal premiér Bohuslav Sobotka. „Snažím se podporovat hasiče, co to jde, takže jsem rád, že k nim vláda změnila přístup. Důkazem je fakt, že letos ministerstvo vnitra otevřelo nový dotační program za 250 milionu korun na investice pro dobrovolné hasiče, příští rok by tam mělo být už 310 milionu korun, které zase půjdou na opravy zbrojnic a techniku,“ řekl předseda vlády.

Hasičské závody poctil návštěvou premiér České republiky. „Pokládám za strašně důležité, když jsme tady na hřišti a je tu spousta dětí, které sportují v hasičských sborech, že jsme konečně prorazili bariéru, které znemožňovala financování hasičského sportu z ministerstva školství,“ vyjádřil se Bohuslav Sobotka k podpoře sportu. Tolik potřebné peníze pro sportovní rozvoj dětí jsou zajisté na místě a hasičský sport by nemusel do budoucna být výjimkou.

„Je to něco úžasného, když se děti semknou a na vesnici to žije. Jsem ráda, že nesedí jen u počítače a mají i jinou zábavu. Odreagují se a mají pohyb a aktivity mimo domov,“ potvrdila důležitost hasičského sportu starostka Mladějova Drahomíra Lišková.

Zatímco i nejmenší děti probíhaly svižně připravenou trať a zvládaly bravurně požární útoky, tak premiér sportu příliš neholduje. „Sportu toho mnoho nedávám, zejména v posledních dvou letech. Označil bych se za sportovního turistu, když je tedy čas, vyrazím s rodinou do přírody a děláme tůry,“ prozradil premiér.

Během návštěvy došlo i na předání medaile hejtmana Pardubického kraje, kterou dostal dlouholetý starosta okresního sdružení dobrovolných hasičů z Ústí nad Orlicí. Největší ocenění však patřilo dětem a dorostencům, kteří celý rok trénovali a v Mladějově bojovali o poslední body. „Organizačně je to v Mladějově skvěle zvládnuté, i paní starostka je tomu nakloněná. Všem organizátorům patří obrovské poděkování a také mladým hasičům za jejich celoroční činnost,“ řekl závěrem Jan Soural.

V Mladějově na Moravě se sešly stovky hasičů, aby prokázaly svůj um na sportovním kolbišti. Nezbývá si než přát, aby jim nadšení vydrželo i do dalších let a nezanikla tak sportovní aktivita, ale i chuť do práce při skutečných zásazích.


Zdroj: http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/mladi-hasici-ukoncili-sezonu-v-mladejove-20161005.html