Důležité upozornění pro příjemce dotace v Programu VIII. 2017

Dovolujeme si připomenout všem, kteří čerpali dotaci v Programu VIII. v roce 2017, že podle rozhodnutí o posyktnutí dotace jsou dle sekce Další podmínky, odstavce 16 povinní: „vydat a do 30. 6. 2018 nahrát do systému IS-SPORT (dokumenty organizace) výroční zprávu o činnosti spolu s účetní závěrkou za rozpočtové období, v němž mu byla doatce poskytnuta. Odvod za nedordržení teéto podmínky může být stanoven v částce až do 5% z poskytnuté dotace.“

GDPR u SH ČMS

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dne 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost obecné nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), které přináší SH ČMS a jeho pobočným spolkům nové povinnosti. Pro vaší potřebu jsme vypracovali několik závazných dokumentů a doporučení.
a) Metodický pokyn starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR v Kanceláři SH ČMS volně aplikovatelný pro pobočné spolky SH ČMS
b) Směrnici starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u SH ČMS závaznou pro všechny pobočné spolky (tato Směrnice je pouze v návrhu a její schválení se předpokládá na jednání VV SH ČMS dne 14. 6. 2018)
c) Informace pro pobočné spolky SH ČMS k GDPR
d) Samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů
e) Samostatnou přihlášku k členství v SH ČMS, která bude na polokartonu formátu A5 a bude jí možno objednat v Kanceláři SH ČMS. Přihláška bude
oboustranná a na druhé straně bude obsahovat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Žádáme Vás aby jste informovali členy SH ČMS o zpracování jejich osobních údajů a zabezpečili od všech postupně souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Směrnici starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u SH ČMS zatím nikde nezveřejňujte a nikam neposílejte. Máte jí pouze k informaci jak postupovat od 25. 5. 2018 k osobním údajům.

Děkuji a jsem s pozdravem Jan Aulický

Směrnice plnění GDPR 1 (PDF)
Informace pro pobočné spolky SH ČMS k GDPR (PDF)
Metodický pokyn starosty plnění GDPR (PDF)
Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS (PDF)
Souhlas se zpracováním osobních údajů člena SH ČMS (Word))
propozice dospělí 2018 (Word)

Čerpání dotace z MŠMT v roce 2018

Dobrý den,

na webu (http://bit.ly/pokyn-dotace-2018) byl zveřejněn Metodický pokyn k čerpání dotace z MŠMT v roce 2018 i s dosud dostupnými přílohami.

Zároveň jsou zveřejněny formuláře pro vyúčtování zimních táborů (zde je změna, výše dotace je v roce 2018 zvednuta na 100,- Kč/dítě 6-18 let/den) a pro žádosti o dotaci na letní tábory.
Pro vyúčtování zimních táborů i žádosti na letní tábory platí stejné podmínky, tedy zaslání sumáře za OSH se všemi požadovanými přílohami na e-mail: dotace@dh.cz nejpozději do 15. května 2018.

Prosím tedy o předání informace týkající se táborů mezi vaše sbory.

S pozdravem Josef Orgoník…
———————————————-
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2
tel.: 222 119 508
fax.: 222 119 507
e-mail: pepa.orgonik@dh.cz
———————————————-

Pozvánka

Vážené kolegyně,vážení kolegové,

dne 30.3.2018 od 13.00 hod proběhne jednání Výkonného výboru KSH Pardubického kraje v Domě hasičů ul.Svitavská 466 Jevíčko. Pozvání platí pro vedení a pracovníky KSH, starosty a pracovníky OSH, vedoucí KOR a předsedu KKRR.
Program je v příloze
Prosím potvrďte Vaši účast.

Děkuji a přeji hezké jarní dny

Josef Bidmon
starosta KSH PaK

Program VVH KSH Jevíčko (Word)