TFA Trpín 2017

II. ročník TFA Trpín bude jedním ze závodů “Krajského poháru v soutěži
TFA” pod záštitou Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje a souběžně
také jako jeden ze závodů nově vzniklé Moravské ligy TFA.

Soutěž je určena pro řádné členy SH ČMS. Soutěží v disciplínách TFA se můžou
zúčastnit i členové HZS ČR a HZS podniků, kteří jsou členové SDH, při jednotlivých
soutěžích budou hodnoceni v pořadí , avšak nebudou dostávat body do postupu
z kraje, nebo do celkového umístění v krajských soutěžích TFA.

Datum: 22. dubna 2017
Místo: Trpín, u kulturního domu (okr. Svitavy)
Prezence: 8:00 hod. — 8:45 hod.
Začátek soutěže: 9:00 hod

Kategorie:
A. Muži do 34 let( ročník narození 1983 a mladší )
B. Muži nad 35 let ( ročník narození 1982 a starší )
C. Ženy starší 18 let

Startovné: 150 Kč – v ceně startovného je zahrnuto občerstvení pro
každého soutěžícího (1x nápoj a 1x jídlo)

Ceny: první tři místa ohodnocena – poháry a diplom
ostatní závodníci obdrží věcné ceny a diplom

Přihlášky: zasílejte na email m.brenek@seznam.cz nebo na kralova-
magda@seznam.cz nejpozději do 31.03.2017, telefon:
739 721 804, (počet soutěžících je omezen na 60).

Jiné: Soutěž není pojištěná a soutěžící startuje na vlastní nebezpečí.
Pouze pro starší 18 let.
Zdravotnická pomoc zajištěna na místě.
Startovní pořadí určí pořadatel.
Soutěž se koná za každého počasí.

Počet omezen na 60 závodníků!

 

Popis trati:

Muži
– start – výstřel z pistole časomíry
– roztažení 2 proudů „B“ na vzdálenost 40 m
– hammerbox – 30 úderů nahoru a 30 úderů kladivem dolů (10 kg)
– přenesení dvou 20kg barelů na vzdálenost 30 m
– transport figuríny na 30m
– první série 4x překulení pneumatiky
– smotání hadice B, výstup se smotanou hadicí B na kopec, sestup dolů a
uložení hadice do boxu
– druhá série 4x překulení pneumatiky
– překonání 2 m bariéry (po 3 neúspěšných pokusech – žebřík)
– výstup po schodech do 1. patra + vytažení kanystru se zátěží 20 kg
– běh do cíle
– cíl – stlačení tlačítka časomíry

Ženy
– start – výstřel z pistole časomíry
– roztažení 2 proudů „B“ na vzdálenost 40 m
– hammerbox – 20 úderů nahoru a 20 úderů kladivem dolů (6 kg)
– přenesení dvou 10kg barelů na vzdálenost 30m
– transport figuríny na 30m
– první série 4x překulení pneumatiky
– smotání hadice B, výstup se smotanou hadicí B na kopec, sestup dolů a
uložení hadice do boxu
– druhá série 4x překulení pneumatiky
– překonání 0,8 m bariéry
– výstup po schodech do 1. patra + vytažení kanystru se zátěží 10 kg
– běh do cíle
– cíl – stlačení tlačítka časomíry

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu některé z disciplín.

Výstroj soutěžících
A, B kategorie
– triko s krátkými nebo dlouhými rukávy
– kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev
– zásahová přilba pro hasiče, zásahové rukavice (ne pogumované
zahradnické), zásahová obuv
– dýchací přístroj pro všechny závodníky jednotný (zajistí pořadatel Saturn
S7l) pouze jako zátěž

C kategorie
– triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kalhoty libovolné s dlouhými
nohavicemi
– zásahová přilba, zásahové rukavice (ne pogumované zahradnické)
– sportovní obuv
– zásahový kabát (včetně odnímatelných vrstev)
– dýchací přístroj pro všechny závodníky jednotný (zajistí pořadatel Saturn
S 5l) pouze jako zátěž

Penalizace, diskvalifikace:

-nesplnění některé z disciplíny
-jakékoliv odstrojení během závodu

Uvedený popis trati se může změnit dle aktuálních okolností.

Soutěž bude provedena dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a
ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II.
část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17- 2011) a Dodatku č. 1 schváleného VV
SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dle „Pravidel TFA“, upravené jednotlivými
propozicemi soutěží.

Souběžně se soutěží se budou vybírat věcné dary
(hračky,knížky,apod.) pro děti s onemocněním leukémií a na
konci sezóny budou tyto dary předány dětem na onkologickém
oddělení Dětské nemocnice v Brně. Během soutěžního dne bude
take probíhat osvěta o možnosti dárcovství kostní dřeně a o
onemocnění leukemie.

PRAVIDLA SOUTĚŽE TFA KSH pro Pardubický kraj

Účast:

Soutěž je určena pro řádné členy SH ČMS. Soutěží v disciplínách TFA se můžou  zúčastnit i členové HZS ČR a HZS podniků, kteří jsou členové SDH, při jednotlivých soutěžích budou hodnoceni v pořadí , avšak nebudou dostávat body  do postupu  z kraje, nebo do celkového umístění v krajských soutěží TFA..

Muži starší 18 let

  1. do 34 let /ročník narození 1983 a mladší/
  2. nad 35let /ročník narození 1982 a starší/

Ženy starší 18 let

Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.

Soutěž bude provedena dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dle „Pravidel  TFA“, upravené jednotlivými  propozicemi soutěží.

 

Propozice:

Pořadatel na jednotlivých soutěžích zajistí překážky na soutěž, dle možnosti pořadatele a v propozicích na jejich soutěž popíše překážku pro možnost seznámení soutěžících se specifikou překážek a soutěže. Zajistí kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu, občerstvení a zázemí pro soutěžící dle možností pořadatele.

Dýchací vzduchový přístroj, bude li v propozicích na soutěž jednotný musí zajistit pořadatel.

 

Soutěže:

Trpín  SY   22. 4. 2017
Andrlův Chlum  UO  29. 4. 2017
Suchý Vrch  UO  6. 5. 2017
Bystřec  UO 23. 9. 2017

 

Body:
1  místo  –  16 bodů
2  místo  –  12 bodů
3  místo  –    9 bodů
4  místo  –    7 bodů
5  místo  –    6 bodů
6  místo  –    5 bodů
7  místo  –    4 body
8  místo  –    3 body
9  místo  –    2 body
10 místo  –   1 bod
 

Umístění:

Do celkového pořadí se bude počítat součet bodů, ze tří soutěží TFA s nejlepším umístěním soutěžícího. Při rovnosti bodů soutěžících, bude rozhodovat o pořadí umístění v soutěži TFA na Andrlově Chlumu.

Tři nejlepší soutěžící z každé kategorie budou oceněni, vyhodnocení proběhne na poslední soutěži v Bystřeci. Ceny zajistí KSH Pardubického kraje.

Hasiči v Pusté Kamenici mají úspěšnou přípravku

Sbor dobrovolných hasičů Pustá Kamenice, který byl založen v roce 1894, má v současnosti 85 členů. Z toho 35 členů jsou děti a mládež do 18 let. Prací s mládeží se zabývá dlouhodobě s různou intenzitou a s různým počtem dětí a mládeže. Po úspěšných 80. – 90. letech přišlo období krize, které byla ovlivněno nízkým počtem dětí nejen ve zdejším sboru, ale také v celé obci. V současnosti je činnost v této oblasti opět na rozkvětu, a to nejen díky početným ročníkům dětí, ale i zájmu vedoucích.

V roce 2015 se vedoucí mladých hasičů rozhodli, že využijí vzrůstajícího počtu dětí v obci a osloví rodiče všech dětí již od 3 let. Zájem byl obrovský, zejména u dětí z mateřské školy, a tak vznikla přípravka o počtu 15 dětí ve věku 3 – 6 let, což byla téměř celá mateřská škola. V současnosti přípravku navštěvuje 12 dětí, které se pravidelně každý pátek scházejí na hasičském kroužku a pilně se připravují na činnost v kolektivu mladých hasičů. Zdokonalují své pohybové schopnosti a dovednosti, znalosti z oblasti požárnické všestrannosti a připravují se na budoucí účast na soutěžích v nejrůznějších disciplínách požárního sportu. V roce 2016 se jako jediná přípravka okresu Svitavy zúčastnila se dvěma družstvy okresního kola hry Plamen, které se konalo v Moravské Třebové. Všem přítomným předvedly, že bez problémů zvládnou požární útok i štafetu 4x60m. Na podzimním kole hry Plamen v Mladějově děti z přípravky zastoupily své starší nemocné kamarády a postavily se na start v kategorii mladších (6 – 11let). Byla to jediná hlídka téměř celá složená z předškolních dětí. I přestože se v této soutěži poměřovaly s mnohem staršími a zkušenějšími kolegy, jejich výkon, znalosti a dovednosti překvapily nejen vedoucí, ale také rozhodčí jednotlivých disciplín. I mimo tyto soutěže děti nezahálely. Předvedly své dovednosti při několika společenských událostech, zúčastnily se výletu do Jihlavského Robinsonu a nacvičily divadelní představení, které předvedly na výroční schůzi SDH.

Vzhledem k tomu, že přípravka hasičů z Pusté Kamenice je jedinou přípravkou v našem okrese, neexistuje zde žádná soutěž, či přehlídka, kde by se děti mohly poměřovat se stejně starými soupeři. Vedoucí dětí se proto rozhodli přihlásit dvě 5 členná družstva na soutěž přípravek s názvem Kostěnické hrátky s hasičátky, kterou pořádá již třetím rokem SDH Kostěnice (okres Pardubice). 4.2.2017 se tak do Kostěnic sjelo celkem 20 družstev přípravek ze všech okresů Pardubického kraje. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: motaní hadic na čas, štafeta se zapojováním hadic, poznávání značek technických prostředků a štafeta s překonáváním nejrůznějších překážek (tunel, žebřiny, bariéra, lavička, okno, zapojení hadice do rozdělovače, hod na cíl). Soutěž byla perfektně připravená a zorganizovaná do každičkého detailu, a tak všech 100 soutěžících zvládlo všechny disciplíny během 2 hodin! Za to organizátoři sklidili od vedoucích velký obdiv! Navíc nikdo ze zúčastněných dětí neodjížděl s prázdnou. SDH Pustá Kamenice doufala v co nejlepší výsledek, ale výsledky obou družstev jejich očekávání předčily. Mladší pětice (děti 3 -5let) získala krásné 13. místo ve stříbrném pásmu a odvezla si stříbrné medaile. Druhá pětice svým vedoucím udělala ještě větší radost, neboť celou soutěž vyhrála! Získala tak zlaté medaile a pohár pro vítěze. Všem svým budoucím soupeřům v požárním sportu tak daly jasně najevo, že s nimi musí do budoucna počítat! Patří jim velké poděkování za skvělou reprezentaci sboru, naší obce a také našeho okresu. Uvědomíme- li si, že v Kostěnicích soutěžily přípravky z celého kraje, mohou být hasiči v Pusté Kamenici hrdí na to, že právě oni mají tu nejlepší!
Pokud ještě někdo z hasičů váhá, zda začít pracovat s takto malými dětmi, hasiči z Pusté Kamenice jim vzkazují „Jděte do toho! Je to náročná práce, ale stojí za to!“

Mgr. Lenka Tomášková

Český halový pohár 2017

Dobrý den,

dnes bylo zveřejněno vyhlášení Českého halového poháru v běhu na 60 m s překážkami na rok 2017, prosím o předání dále kolektivům mladých hasičů.
Přímý odkaz na vyhlášení: http://bit.ly/CHP-2017

S pozdravem Josef Orgoník…
———————————————-
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2
tel.: 222 119 508
fax.: 222 119 507
e-mail: pepa.orgonik@dh.cz
———————————————-

Kurz pro hlavní vedoucí táborů

Dobrý den,

dnes bylo zveřejněno vyhlášení kurzu pro hlavní vedoucí táborů, prosím o předání dále.
Upozorňuji, že proti minulým rokům proběhne letos kurz již v březnu.
Přímý odkaz na vyhlášení: http://bit.ly/hvt-2017

S pozdravem Josef Orgoník…
———————————————-
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2
tel.: 222 119 508
fax.: 222 119 507
e-mail: pepa.orgonik@dh.cz
———————————————-