Hasiči v Pusté Kamenici mají úspěšnou přípravku

Sbor dobrovolných hasičů Pustá Kamenice, který byl založen v roce 1894, má v současnosti 85 členů. Z toho 35 členů jsou děti a mládež do 18 let. Prací s mládeží se zabývá dlouhodobě s různou intenzitou a s různým počtem dětí a mládeže. Po úspěšných 80. – 90. letech přišlo období krize, které byla ovlivněno nízkým počtem dětí nejen ve zdejším sboru, ale také v celé obci. V současnosti je činnost v této oblasti opět na rozkvětu, a to nejen díky početným ročníkům dětí, ale i zájmu vedoucích.

V roce 2015 se vedoucí mladých hasičů rozhodli, že využijí vzrůstajícího počtu dětí v obci a osloví rodiče všech dětí již od 3 let. Zájem byl obrovský, zejména u dětí z mateřské školy, a tak vznikla přípravka o počtu 15 dětí ve věku 3 – 6 let, což byla téměř celá mateřská škola. V současnosti přípravku navštěvuje 12 dětí, které se pravidelně každý pátek scházejí na hasičském kroužku a pilně se připravují na činnost v kolektivu mladých hasičů. Zdokonalují své pohybové schopnosti a dovednosti, znalosti z oblasti požárnické všestrannosti a připravují se na budoucí účast na soutěžích v nejrůznějších disciplínách požárního sportu. V roce 2016 se jako jediná přípravka okresu Svitavy zúčastnila se dvěma družstvy okresního kola hry Plamen, které se konalo v Moravské Třebové. Všem přítomným předvedly, že bez problémů zvládnou požární útok i štafetu 4x60m. Na podzimním kole hry Plamen v Mladějově děti z přípravky zastoupily své starší nemocné kamarády a postavily se na start v kategorii mladších (6 – 11let). Byla to jediná hlídka téměř celá složená z předškolních dětí. I přestože se v této soutěži poměřovaly s mnohem staršími a zkušenějšími kolegy, jejich výkon, znalosti a dovednosti překvapily nejen vedoucí, ale také rozhodčí jednotlivých disciplín. I mimo tyto soutěže děti nezahálely. Předvedly své dovednosti při několika společenských událostech, zúčastnily se výletu do Jihlavského Robinsonu a nacvičily divadelní představení, které předvedly na výroční schůzi SDH.

Vzhledem k tomu, že přípravka hasičů z Pusté Kamenice je jedinou přípravkou v našem okrese, neexistuje zde žádná soutěž, či přehlídka, kde by se děti mohly poměřovat se stejně starými soupeři. Vedoucí dětí se proto rozhodli přihlásit dvě 5 členná družstva na soutěž přípravek s názvem Kostěnické hrátky s hasičátky, kterou pořádá již třetím rokem SDH Kostěnice (okres Pardubice). 4.2.2017 se tak do Kostěnic sjelo celkem 20 družstev přípravek ze všech okresů Pardubického kraje. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: motaní hadic na čas, štafeta se zapojováním hadic, poznávání značek technických prostředků a štafeta s překonáváním nejrůznějších překážek (tunel, žebřiny, bariéra, lavička, okno, zapojení hadice do rozdělovače, hod na cíl). Soutěž byla perfektně připravená a zorganizovaná do každičkého detailu, a tak všech 100 soutěžících zvládlo všechny disciplíny během 2 hodin! Za to organizátoři sklidili od vedoucích velký obdiv! Navíc nikdo ze zúčastněných dětí neodjížděl s prázdnou. SDH Pustá Kamenice doufala v co nejlepší výsledek, ale výsledky obou družstev jejich očekávání předčily. Mladší pětice (děti 3 -5let) získala krásné 13. místo ve stříbrném pásmu a odvezla si stříbrné medaile. Druhá pětice svým vedoucím udělala ještě větší radost, neboť celou soutěž vyhrála! Získala tak zlaté medaile a pohár pro vítěze. Všem svým budoucím soupeřům v požárním sportu tak daly jasně najevo, že s nimi musí do budoucna počítat! Patří jim velké poděkování za skvělou reprezentaci sboru, naší obce a také našeho okresu. Uvědomíme- li si, že v Kostěnicích soutěžily přípravky z celého kraje, mohou být hasiči v Pusté Kamenici hrdí na to, že právě oni mají tu nejlepší!
Pokud ještě někdo z hasičů váhá, zda začít pracovat s takto malými dětmi, hasiči z Pusté Kamenice jim vzkazují „Jděte do toho! Je to náročná práce, ale stojí za to!“

Mgr. Lenka Tomášková

Český halový pohár 2017

Dobrý den,

dnes bylo zveřejněno vyhlášení Českého halového poháru v běhu na 60 m s překážkami na rok 2017, prosím o předání dále kolektivům mladých hasičů.
Přímý odkaz na vyhlášení: http://bit.ly/CHP-2017

S pozdravem Josef Orgoník…
———————————————-
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2
tel.: 222 119 508
fax.: 222 119 507
e-mail: pepa.orgonik@dh.cz
———————————————-

Kurz pro hlavní vedoucí táborů

Dobrý den,

dnes bylo zveřejněno vyhlášení kurzu pro hlavní vedoucí táborů, prosím o předání dále.
Upozorňuji, že proti minulým rokům proběhne letos kurz již v březnu.
Přímý odkaz na vyhlášení: http://bit.ly/hvt-2017

S pozdravem Josef Orgoník…
———————————————-
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2
tel.: 222 119 508
fax.: 222 119 507
e-mail: pepa.orgonik@dh.cz
———————————————-

Zpravodaj hasičského sportu

Dobrý den,

dovoluji si zaslat elektronický Zpravodaj hasičského sportu.

Najdete v něm rozhovor s prvním náměstkem starosty SH ČMS, panem Jaroslavem Salivarem, ale také medailonky vítězů Českého halového poháru v běhu na 60 metrů s překážkami, rozhovor s druhou vicemiss MISS hasička, aktivní sportovkyní a také povídání s časoměřiči z HZS Moravskoslezského kraje.

S přáním hezkého dne

Jaroslava Čečrdlová, Ph.D.

tisková mluvčí SH ČMS

Římská 45, 121 07 Praha 2

cecrdlova@dh.cz

tel: 731 328 859

 

Zpravodaj-hasicskeho-sportu-1_2017 (PDF)

Stejnokrojový předpis

Dobrý den kolegyně a kolegové,

pro Vaší potřebu a pro přehlednost jak se nosí stejnokroj a používají stejnokrojové součástky byl vytvořen katalog, který řeší oblékání dobrovolných hasičů členů SH ČMS.

Katalog lze stáhnout na www.uloz.to pod heslem: SHCMS

https://uloz.to/!Nqc14aCk2RKT/obrazova-priloha-katalog-stejnokrojoveho-predpisu-sh-cms-pdf
https://uloz.to/!Uee0TvhxRPwY/stejnokrojovy-predpis-sh-cms-s-obrazovou-prilohou-pdf

Katalog bude veřejně přístupný i na stránkách www.dh.cz

S pozdravem Jan Aulický

Vyhlášení kurzu pro Garanty vzdělávání a přeškolení rozhodčích soutěží mládeže I. KS

Dobrý den,

 

na webových stránkách byly zveřejněny informace o školení pro obnovu nebo získání kvalifikace Garant vzdělávání vedoucích MH.
Veškeré podrobnosti naleznete včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde: http://bit.ly/2h9u8ZC
Prosím o předání této informace dále v rámci OSH.

Dále je zveřejněna informace o přeškolení rozhodčích I. KS z nové Směrnice hry Plamen, v článku naleznete i seznam rozhodčích, kteří dosud přeškoleni nebyli, prosím o předání. Další info na: http://bit.ly/2hc5OYC
(pokud jsme měl mailové adresy, tak jsem to na ně rozhodčím rovněž zaslal, ale určitě máte přesnější a aktuálnější kontakty).

 

Přeji pěkný den,
S pozdravem Josef Orgoník…

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V PROGRAMU Č. VIII.

V návaznosti na vyhlášení neinvestičních dotačních programů státní podpory sportu pro spolky na období 2017 – 2019 a z důvodu velkého množství zájemců, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodlužuje termín pro podávání žádostí v programu č. VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, který je zaměřen na systematickou podporu sportování dětí a mládeže do 15. 12. 2016, 24:00 hodin