Základní informace k Programu VIII. – 2017

Milí kolegové,
níže jsou ke stažení základní informace k Programu VIII. – 2017. Všechny přílohy v dokumentu zmíněné budou k dispozici na www.dh.cz.
Prosím o vaši spolupráci a distribuci informací směrem k SDH.
V roce 2017 mohou o tuto dotaci žádat SDH, která mají v době podání žádosti 12 a více členů do 18 let.

Informace budou samozřejmě zveřejněny i na www.dh.cz.

Velice vám děkuji za vaši vstřícnost a pomoc, bez které si administraci této dotace pro SDH vůbec neumím představit.
Informace zcela určitě nejsou dokonalé, snažila jsme se co nejvíce zjednodušit popis postupu při vyplňování žádosti do el. systému MŠMT, nicméně sama cítím, že pro některé kolegy v SDH mohou být i takto poměrně složité.
V případě dotazů jsem vám i starostům SDH či jiným zpracovatelům těchto žádostí samozřejmě k dispozici.

Pěkný víkend všem

Ing. Monika Němečková
náměstkyně starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Základní informace (soubor Word)

MŠMT – program č. 8 na roky 2017 – 2019

Hezký den,
posílám jednu čerstvou informaci o vypsané podpoře od MŠMT na podporu sportu.
V loňském roce jsme jako hasiči hojně využili program č. 8.
Pozor – nově je vypsané dotační období na 3 roky (2017-2019) a termín podání žádosti je do 30.11.2016 (tedy je na to jen 1 měsíc).
Žadatelem programu č. 8 mohou být organizace s minimálním počtem 12 aktivních členů mladších 18let (v loňském to byl počet 20 členů).
Neboť je to čerstvá informace, pokusíme se získat více informací a rad pro Vás, ale již nyní začněte pracovat a shánět nezbytné podklady k žádosti:
– založení účtu do systému pro sběr žádostí (http://is-sport.msmt.cz/)
 – výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce)
– potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíce)
– řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok.
– atd.
– plus rozmyslet na co budete žádat a sestavit rozpočet.
Bližší informace ke všem grantůmm (nejen č. 8) jsou nyní na stránkách MŚMT (http://www.msmt.cz/sport-1/ statni-podpora-sportu-na- obdobi-2017-2019)

 

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE STANOVEN NA 30. 11. 2016, tzn. do tohoto termínu musí být vloženy a uzavřeny žádosti v systému IS-SPORT a zároveň doručeny v listinné podobě poštou na adresu MŠMT (poštovní razítko musí mít datum nejpozději 30.11.2016).

Hasič převzal medaili hejtmana

V sobotu obdržel Medaili hejtmana Pardubického kraje, nejvyšší krajské vyznamenání, Emil Dušek, který více než 12 let působil jako starosta okresního sdružení dobrovolných hasičů v Ústí nad Orlicí.

„Od roku 1959 působí v různých pozicích a mezi dobrovolnými hasiči se jedná o velmi uznávaného odborníka, který se podílel na výchově mladých hasičů a tvorbě celostátní hry Plamen, ale také rozvoji mezinárodní spolupráce, za což byl také oceněn francouzským či německým hasičský vyznamenáním,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Dalšími dvěma medailemi ocenil významné reprezentanty kraje v požárním sportu.


Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/hasic-prevzal-medaili-hejtmana-20161004.html

Mladí hasiči ukončili sezonu v Mladějově

O popularitě celého setkání svědčí fakt, že se na něj jednotlivé sbory těší a hojná účast je toho důkazem. „Přijelo sedmdesát týmů, je to rekord, každý rok se to zvedá, nabývá to a soutěž si získává renomé. Loni jich zde bylo dvaašedesát,“ poznamenal starosta okresního sdružení dobrovolných hasičů Jan Soural. Za zmínku stojí i vzácná návštěva, která na fotbalové hřiště v Mladějově, kde se závody konají, dorazila. Ceny nejlepším zástupcům svitavského okresu, kteří reprezentovali i na mistrovství republiky, předal premiér Bohuslav Sobotka. „Snažím se podporovat hasiče, co to jde, takže jsem rád, že k nim vláda změnila přístup. Důkazem je fakt, že letos ministerstvo vnitra otevřelo nový dotační program za 250 milionu korun na investice pro dobrovolné hasiče, příští rok by tam mělo být už 310 milionu korun, které zase půjdou na opravy zbrojnic a techniku,“ řekl předseda vlády.

Hasičské závody poctil návštěvou premiér České republiky. „Pokládám za strašně důležité, když jsme tady na hřišti a je tu spousta dětí, které sportují v hasičských sborech, že jsme konečně prorazili bariéru, které znemožňovala financování hasičského sportu z ministerstva školství,“ vyjádřil se Bohuslav Sobotka k podpoře sportu. Tolik potřebné peníze pro sportovní rozvoj dětí jsou zajisté na místě a hasičský sport by nemusel do budoucna být výjimkou.

„Je to něco úžasného, když se děti semknou a na vesnici to žije. Jsem ráda, že nesedí jen u počítače a mají i jinou zábavu. Odreagují se a mají pohyb a aktivity mimo domov,“ potvrdila důležitost hasičského sportu starostka Mladějova Drahomíra Lišková.

Zatímco i nejmenší děti probíhaly svižně připravenou trať a zvládaly bravurně požární útoky, tak premiér sportu příliš neholduje. „Sportu toho mnoho nedávám, zejména v posledních dvou letech. Označil bych se za sportovního turistu, když je tedy čas, vyrazím s rodinou do přírody a děláme tůry,“ prozradil premiér.

Během návštěvy došlo i na předání medaile hejtmana Pardubického kraje, kterou dostal dlouholetý starosta okresního sdružení dobrovolných hasičů z Ústí nad Orlicí. Největší ocenění však patřilo dětem a dorostencům, kteří celý rok trénovali a v Mladějově bojovali o poslední body. „Organizačně je to v Mladějově skvěle zvládnuté, i paní starostka je tomu nakloněná. Všem organizátorům patří obrovské poděkování a také mladým hasičům za jejich celoroční činnost,“ řekl závěrem Jan Soural.

V Mladějově na Moravě se sešly stovky hasičů, aby prokázaly svůj um na sportovním kolbišti. Nezbývá si než přát, aby jim nadšení vydrželo i do dalších let a nezanikla tak sportovní aktivita, ale i chuť do práce při skutečných zásazích.


Zdroj: http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/mladi-hasici-ukoncili-sezonu-v-mladejove-20161005.html

Další pomoc pro dobrovolné hasiče

19. 9. 2016 (Nicole Zaoralová) – Jedním z bodů materiálu „Řešení některých oblastí u jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany“ který schválila Vláda ČR v květnu letošního roku, bylo umožnit výcvik a udělení řidičského oprávnění (zejména řidičského oprávnění pro nákladní automobily) i pro členy JSDH obce. Po nezbytné legislativní úpravě bylo možné, aby tento výcvik začal provádět Záchranný útvar HZS ČR.

První běh autoškoly se naplno rozběhl začátkem minulého týdne a účastní se jej dvanáct z téměř dvou stovek zájemců z řad dobrovolných hasičů. Kurz probíhá dle standartních osnov pro autoškoly a součástí výuky jsou mimo samotné jízdy i teoretické hodiny zásad bezpečné jízdy, údržby vozidla a zdravovědy. Kurz trvá dva týdny a bude koncem týdne uzavřen zkouškami. Výuka probíhá v prostorách Záchranného útvaru v Hlučíně a účastníci zde mají rovněž hrazeno ubytování. Letos probíhá první, ověřovací kurz a další jsou plánovány na příští rok.

„Profesionální a dobrovolní hasiči spolupracují na každodenní bázi již mnoho let a tento bod patřil mezi významné body materiálu. Dříve si bylo možné udělat řidičské oprávnění typu C v rámci základní vojenské služby. To už nyní není možné, a pro mnoho sborů dobrovolných hasičů je to palčivý problém mimo jiné i kvůli vysoké ceně kurzu. Jsem proto rád, že jsme našli další cestu, jak aspoň částečně vyřešit jeden ze závažných problémů, které dobrovolné hasiče trápí.“ Říká generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba

Materiál „Řešení některých oblastí u jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany“ byl zpracován na základě aktuální situace při  řešení některých oblastí v oblasti bezpečnosti. Základním podnětem k vytvoření materiálu byly návrhy, které zazněly v rámci diskuse předsedy vlády a ministra vnitra se zástupci dobrovolných hasičů a následných jednáních. V současné době jsou jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí součástí plošného pokrytí zabezpečení požární ochrany, ale i dalšího zajištění bezpečnosti státu (v rámci integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení).

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

Hasičský prapor je symbolem sounáležitosti

Bystré – Do posledního místa byl v sobotu zaplněn kostel svatého Jana Křtitele v Bystrém u Poličky. Dobrovolní hasiči z celého okresu se sjeli, aby byli u svěcení nového praporu Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

U této příležitosti s sebou přivezli dvaapadesát praporů vlastních sborů. Stalo se tak poprvé
v historii. „Pokud vím, tak v našem kraji nikdy nebylo na jednom místě tolik praporů a hasičů ve slavnostním stejnokroji při takovéto akci.,“ řekl Josef Bidmon, starosta Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje.

POSPOLITOST SDRUŽENÍ

Myšlenka na výrobu unikátního praporu, který je symbolem sounáležitosti dobrovolných hasičů v okrese Svitavy, vznikla před deseti lety. Zrealizována byla však až letos a je to tak druhý okresní prapor na území Pardubického kraje. „Je vidět, jak je náš okres soudržný, jak stojíme jeden za druhým. Jak se umíme bavit, tak umíme i pracovat a když je nejhůř, tak hasiči vydrží úplně všechno,“ prohlásil Josef Bidmon.

Myšlenku společenství, které je zastoupené v téměř každé obci, nevyzdvihli jen zástupci hasičů. „Obdivuji hasiče za jejich pospolitost a děkuji jim za záslužnou dobrovolnou činnost,“ pronesl k této věci biskup Josef Kajnek, který prapor při slavnostní mši posvětil.

Význam slavnosti potvrdila i početná řada hostů. Na akci přijeli zástupci hasičů z Polska i z dalších okresů. „Něco podobného jsem viděl jen ve Vladislavském sále Pražského hradu. S jakou láskou a v jakém množství se sešli hasiči, to jenom symbolizuje, jak drží při sobě a jak jsou schopni vykonat věci, o kterých mnozí jen mluví,“ podtrhl význam setkání senátor Radko Martínek. Ten je čestným členem v okresní organizaci hasičstva. „Nikdy jsem nenosil žádné ocenění, které jsem v životě získal. Toto je první, které jsme si dal na klopu,“ vyjádřil se Radko Martínek.

Ani vysoký věk nezabránil účast na akci Arnoštu Štaudovi z Bystrého. „Nejen hasičům přeji hodně zdraví a spokojenosti a aby se dožili stejného věku jako já,“ pronesl v krátké řeči hasič, kterému je 92 let.

NEMĚLI PRAPOR

Lehké mrzení měli na slavnosti hasiči z Litomyšle. Ti nemohli přijet s praporem, ačkoliv jejich sbor má tři. A jeden z nich je dokonce nejstarším na okrese. Důvodem je jejich stáří a stav a navíc jsou v péči litomyšlského muzea. K vidění jsou jen zřídka a za přísných podmínek.

„Předpokládáme, že u příležitosti 150 let výročí sboru za šest let bychom se mohli dopracovat k tomu, abychom měli repliku praporu z roku 1948 nebo nový. To by byla ovšem rarita, neboť bychom měli čtyři prapory,“ poznamenal Josef Wilder, starosta hasičského okrsku Litomyšl. Vše je samozřejmě otázkou peněz, neboť výroba praporu stojí řádově desítky tisíc korun.

Během mše přednesl místní farář Josef Matras myšlenku, že by se setkání mohlo opakovat každý rok. „Musíme dát hlavy dohromady, abychom si nevzali příliš velké sousto. Setkání bychom mohli třeba zorganizovat jednou za dva roky, abychom nekonkurovali Hostýnu, kde je celostátní hasičská pouť. Určitě se jedná o podnět, kterým se budeme zabývat,“ nebrání se myšlence dalšího setkání Josef Bidmon.


Zdroj: http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/hasicsky-prapor-je-symbolem-sounalezitosti-20160919.html