Dobrovolné hasičce udělil hejtman za práci medaili

Hejtman Pardubického kraje poděkoval dobrovolným hasičům za celoživotní práci. Na shromáždění delegátů Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska předal Martin Netolický hejtmanskou medaili třem končícím starostům jednotlivých okresních sdružení.
Jedno z nejvyšších ocenění Pardubického kraje převzala z rukou hejtmana i Eva Faltusová za okres Ústí nad Orlicí. O starostech okresních sdružení, kteří končí ve své funkci, hejtman řekl: „Měl jsem možnost se s nimi během výkonu funkce pravidelně potkávat a vždy jsem se na tato přínosná setkání nesmírně těšil, jelikož jejich nadšení a snaha o rozvoj sdružení byla vždy patrná.“
Medaile hejtmana je jedním ze tří ocenění udělovaných Pardubickým krajem, avšak jediným, které je pouze osobním rozhodnutím hejtmana. Prvním držitelem medaile se stal na jaře roku 2014 olympijský medailista ze Soči a světový šampion, rodák z Letohradu, Ondřej Moravec. Nedávno byla medaile udělena také ředitelce Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí Michaele Tomanové.

Zdroj: www.orlicky.denik.cz

Český den proti rakovině hledá spolupracovníky

Vážení přátelé – dobrovolní hasiči,
v únoru letošního roku jsme se na Vás obraceli s prosbou o předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha, jejímž je SH ČMS partnerem, všem organizacím ve Vašem okrese. Celá řada hasičských sdružení se nám k účasti na letošním ročníku Českého dne proti rakovině přihlásila a za jejich ochotu pomoci ve středu 13. května s prodejem kytiček jim předem moc děkujeme.
Vzhledem k tomu, že i dnes, necelé 3 týdny před sbírkou, nám na rozdíl o minulých let stále ještě nějaké kytičky zbývají, usilovně hledáme další dobrovolníky, kteří by byli ochotni s prodejem kvítků a rozdáváním letáčků s informacemi o prevenci nádorových onemocnění pomoci.
Obracíme se proto na Vás ještě jednou s prosbou o předání této informace všem sdružením ve Vašem okrese. V materiálech, které jsme Vám rozesílali v únoru, byla uvedena uzávěrka přihlášek v březnu, proto bychom byli rádi, kdybyste dali vědět Vašim členům, že i nyní se stále ještě mohou do akce zapojit. Zájemci se mohou hlásit na tel. 603 546 116 nebo e-mailu jana.mauleova@arcadia.cz.
Budeme upřímně vděční za každého další spolupracovníka z řad dobrovolných hasičů a předem Vám za předání informací směrem k Vaší členské základně moc děkujeme.

Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha
s přáním krásných jarních dní

Jana Mauleová (Kolářová)
603 546 116
jana.mauleova@arcadia.cz

Arcadia Praha, s.r.o.
U Nikolajky 5/833
150 00 Praha 5
www.denprotirakovine.cz
www.arcadia.cz